šteta

Stvarni iznos gubitka koji je nastao ostvarenjem osiguranog rizika

povratak na financijski leksikon