osigurani slučaj

Događaj koji je prouzročen osiguranim rizikom.

povratak na financijski leksikon