polica osiguranja

Polica osiguranja je pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

povratak na financijski leksikon