osigurana svota

Predstavlja (najviši) iznos koji je osiguratelj obvezan isplatiti ugovaratelju osiguranja nakon nastupa osiguranog slučaja.

povratak na financijski leksikon