franšiza

Predstavlja udio osiguranika u šteti, odnosno ugovoreni iznos ili postotak od svote osiguranja.

povratak na financijski leksikon