Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora u smislu odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača

Ovime izvješćujemo cijenjene korisnike usluga kako svoje moguće prigovore društvu PORSCHE ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 64597297135 mogu u pisanom obliku predati:

a)      osobno u poslovnim prostorijama ovog društva;

b)      putem poštanske pošiljke na, u ovoj obavijesti naznačenu, adresu sjedišta društva;

c)      putem elektroničke pošte na:  osiguranje(kwfat)porsche(kwfdot)hr 

Odgovor, kojim se očitujemo u odnosu na osnovanost prigovora, uputit ćemo poštom ili elektroničkom poštom, ukoliko je nesporno utvrđen Vaš identitet, u roku od 15 dana po zaprimanju prigovora.