Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora

Ovime izvješćujemo cijenjene korisnike usluga kako svoje moguće prigovore društvu PORSCHE ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 64597297135 mogu u pisanom obliku predati:

a) osobno u poslovnim prostorijama ovog društva;

b) putem poštanske pošiljke na, u ovoj obavijesti naznačenu, adresu sjedišta društva;

c) putem elektroničke pošte na: osiguranje@porsche.hr

Odgovor, kojim se očitujemo u odnosu na osnovanost prigovora, uputit ćemo poštom ili elektroničkom poštom, ukoliko je nesporno utvrđen Vaš identitet, u roku od 15 dana po zaprimanju prigovora.

Obrazac za download