Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora

u smislu odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača

Ovime izvješćujemo cijenjene korisnike usluga kako svoje moguće prigovore društvu PORSCHE ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 64597297135 mogu u pisanom obliku predati:

  • osobno, u prostorijama društva na adresi Zagreb, Velimira Škorpika 21, usmeno na zapisnik ili pisanim putem;
  • putem poštanske pošiljke na, u ovoj obavijesti naznačenu, adresu sjedišta društva;
  • putem elektroničke pošte na: [email protected]

Odgovor, kojim se očitujemo u odnosu na osnovanost prigovora, uputit ćemo poštom ili elektroničkom poštom, ukoliko je nesporno utvrđen Vaš identitet, u roku od 15 dana po zaprimanju prigovora.

Obavijest o rješavanju sporova po pritužbama zainteresiranih osoba

u smislu odredbi čl. 375.-379. i čl. 427. Zakona o osiguranju

Ovime izvješćujemo zainteresirane osobe: potrošače odnosno fizičke osobe te pravne osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju te korisnike usluga distribucije osiguranja, oštećenike u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva iz izvanugovorne odgovornosti za štetu te udruge potrošača o načinu podnošenja pritužbi na rad distributera osiguranja,

kako svoje moguće pritužbe društvu PORSCHE ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o., 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 64597297135 mogu predati:

  • osobno, u prostorijama društva na adresi Zagreb, Velimira Škorpika 21, usmeno na zapisnik ili pisanim putem;
  • putem poštanske pošiljke na adresu sjedišta podružnice - Velimira Škorpika 21, Zagreb;
  • putem elektroničke pošte na: [email protected]

Odgovor, kojim se očitujemo u odnosu na osnovanost pritužbe, uputit ćemo poštom ili elektroničkom poštom, ukoliko je nesporno utvrđen Vaš identitet, u roku od 15 dana po zaprimanju pritužbe.

Obrazac za download