Naši obrasci

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), ispitanicima su zajamčena određena prava u pogledu zaštite osobnih podataka. Ako imate bilo kakav upit o tomu kako voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke ili želite povući danu privolu odnosno uložiti možebitni prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenjem prava ispitanika, isti molimo dostaviti neposredno službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail compliance@porsche.hr.

pdf

ZAHTJEV ZA OSTVARENJEM PRAVA ISPITANIKA

pdf

IZJAVA O POVLAČENJU PRIVOLE

Naši partneri

Suradnja Porsche zastupanja u osiguranju s drugim agencijama za zastupanje u osiguranju:

Suradnja Porsche zastupanja u osiguranju s drugim agencijama za zastupanje u osiguranju:

1.) Porsche zastupanje u osiguranju d.o.o. i Dojkić zastupanje u osiguranju, Vl. Vanja Dojkić

Ugovor o poslovnoj suradnji od 1/3/2018. godine, kojim se obrt DOJKIĆ ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. VANJA DOJKIĆ, obvezuje obavljati poslove pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju koje je društvo PORSCHE ZASTUPANJE U OSIGURANJU d.o.o. ovlašteno zaključivati u ime i za račun Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft - Podružnica Zagreb - za osiguranje, podružnica osiguratelja Porsche Versicherungs Aktiengesellschaft, Salzburg, a za obavljanje kojih poslova postoji pisana suglasnost osiguratelja kao sastavni dio Ugovora, koji je sklopljen na neodređeno vrijeme.