Naši obrasci

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), ispitanicima su zajamčena određena prava u pogledu zaštite osobnih podataka. Ako imate kakav upit o tome kako voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke ili želite povući danu privolu odnosno uložiti mogući prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenje prava korisnika, molimo Vas da dostavite neposrednom službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail. compliance@porsche.hr.

pdf

2024 02 ZAHTJEV ZA OSTVARENJEM PRAVA ISPITANIKA EDIT

pdf

2024 02 IZJAVA O POVLAČENJU PRIVOLE EDIT

Naši partneri