Kasko osiguranje vozila

Što pokriva kasko polica?

Ugovaranjem police kasko osiguranja čuvate Vaše vozilo i sebe od nepredviđenih troškova.

Polica kasko osiguranja pokriva štete do kojih na Vašem vozilu može doći nastati uslijed rizika prometne nezgode (i u slučaju kada ste je Vi uzrokovali), te rizika kao što su: oluja, udar groma, poplava, tuča, pad ili udarac nekog predmeta, požar, eksplozija, krađa, razbojstva i vandalizam, zlonamjerni postupci trećih osoba i dr.

Načini ugovaranja police kasko osiguranja?

Polica s bonus/malus sustavom - polica osiguranja ugovara se s bonusom, te ovisno o prijavljenim štetama bonus i premija osiguranja rastu, odnosno smanjuju se. Polica se ugovara kao jednogodišnje osiguranje, međutim, može se ugovoriti i kao višegodišnje osiguranje.

Polica s konstantnom premijskom stopom - polica osiguranja ugovara se sa konstantnom premijskom stopom, kao dugoročno ili višegodišnje osiguranje. Premija osiguranja je konstantna za cijelo vrijeme trajanja police i to neovisno o broju prijavljenih šteta.

Što je franšiza?

Franšiza je sudjelovanje osigurane osobe u šteti i to u unaprijed definiranom iznosu. Dakle, u slučaju da je ugovorom o osiguranju predviđena franšiza, osiguranik određeni iznos štete snosi sam.

Može se ugovoriti u fiksnom iznosu, te u određenom postotku od štete ili godišnje premije osiguranja.