Ugovaratelj osiguranja

Osoba koja sklapa ugovor o osiguranju s osigurateljem i preuzima obvezu plaćanja premije.