Šteta

Stvarni iznos gubitka koji je nastao ostvarenjem osiguranog rizika.