Procjena štete

Procjena štete je utvrđivanje visine i obujma nastale štete nakon nastupa osiguranog slučaja kao događaja obvezujućeg za osiguravatelja na isplatu odštete.