Prijava štete

Prijava štete je obveza osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja ili korisnika osiguranja da osigurani slučaj bez odlaganja javi osiguravatelju ili njegovom zastupniku kako bi ovaj pokrenuo postupak rješavanja odštetnog zahtjeva radi naknade štete.