Polica osiguranja

Polica osiguranja je pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju.