Odštetni zahtjev

To je zahtjev koji ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja ili treća osoba upućuju osiguravatelju poslije nastalog osiguranog slučaja radi ostvarenja prava na nadoknadu štete.