Osiguranje od automobilske odgovornosti

Što je osiguranje od automobilske odgovornosti?

Osiguranje od automobilske odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila uzrokuje štetu trećim stranama. Policom osiguranja od automobilske odgovornosti nije pokrivena šteta na vlastitom vozilu.

Što pokriva polica od automobilske odgovornosti?

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzročene uporabom motornog vozila u zemlji i inozemstvu.

Po polici osiguranje od automobilske odgovornosti oštećeni može potraživati naknadu nastale štete neposredno od osiguravajućeg društva kod kojeg je osigurano vozilo štetnika-krivca za prometnu nezgodu.

Osiguranje vozača i putnika

Osiguranje vozača i putnika od posljedica smrti ili trajnog invaliditeta dobrovoljni je vid osiguranja koji je moguće ugovoriti uz policu obveznog osiguranja ili kao zasebnu policu osiguranja od nezgode.

Osigurani iznosi predstavljaju maksimalnu obvezu osiguravajućeg društva po nastupu osiguranog slučaja.