Osiguranje od automobilske odgovornosti 

Što je osiguranje od automobilske odgovornosti?

Osiguranje od auto-odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila uzrokuje štetu trećim stranama. Policom osiguranja od automobilske odgovornosti nije pokrivena šteta na vlastitom vozilu.

Što pokriva polica od automobilske odgovornosti?

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti osiguravate svoju odgovornost prema trećim osobama za štete prouzročene uporabom motornog vozila u zemlji i inozemstvu.

Osiguranje od automobilske odgovornosti omogućava oštećenom da zahtijeva odgovarajuću odštetu neposredno od osiguratelja, a prouzročitelju da ga ta obveza materijalno ne ugrožava.

 

Osiguranje vozača i putnika

Uz osiguranje od automobilske odgovornosti možete ugovoriti i osiguranje putnika.

Što je osiguranje putnika i kada se isplaćuje?

Osiguranje vozača i putnika od posljedica smrti ili trajnog invaliditeta dobrovoljni je vid osiguranja koji je moguće ugovoriti uz policu obveznog osiguranja, policu kasko osiguranja ili pak kao zasebnu policu osiguranja od nezgode.

Osigurani iznosi predstavljaju maksimalnu obvezu društva za osiguranje po ostvarenom osiguranom slučaju.